Komunikaty

10.12.2019

Informacja o programie NFOŚiGW pt. "Usuwanie porzuconych odpadów"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program pt. „Usuwanie porzuconych odpadów” skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich związków. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia w formie: dotacji (do 80% kosztów kwalifikowanych) lub pożyczki (do 100% kosztów kwalifikowanych) pod warunkiem prawidłowo złożonego wniosku.

Wnioski należy składać w terminie od 8 lipca 2019 r. do 18 grudnia 2020 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków, z wyjątkiem przypadków gdy wniosek dotyczy realizacji przedsięwzięć realizowanych w trybie art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn.zm.).

Wnioski składane na realizację przedsięwzięć realizowanych w trybie art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach należy składać w terminie od 25.09.2019 r. do 18.12.2020 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Obostrzenia programu wskazują, że dotacje zarezerwowano dla przedsięwzięć realizowanych na terenach będących własnością Skarbu Państwa lub JST z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Ponadto, podmiot prawnie zobowiązany do usunięcia odpadów lub remediacji nie może zostać zidentyfikowany lub nie można wszcząć wobec niego postępowania egzekucyjnego, lub egzekucja okazała się bezskuteczna i postępowanie egzekucyjne zostało umorzone.

Fundusze przeznaczone na realizację ww. programu mają przełożyć się na ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz znaleźć na stronie http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/ art,1438,300-mln-zl-na-usuwanie-porzuconych-odpadow.html.

Data publikacji : 10.12.2019

Data modyfikacji : 10.12.2019 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 365
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski