Komunikaty

05.11.2019

Zmiana dotycząca sprawozdań z pomiarów pól elektromagnetycznych

Z dniem 25 października 2019 r. weszła w życia ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1815), która w art. 8 wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W związku ze zmianą art.122 a) w/w ustawy Prawo Ochrony Środowiska, sprawozdania z pomiarów pól elektromagnetycznych należy przekazywać do: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie lub właściwych miejscowo Delegatur WIOŚ w Warszawie w postaci elektronicznej, tj.: na nośnikach danych (np. płyty CD) wraz z pismem przewodnim i podpisem elektronicznym lub przez ePUAP.

Data publikacji : 05.11.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 356
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski