Komunikaty

30.10.2019

Nielegalne składowisko odpadów w Kazuniu Nowym

Inspektorzy WIOŚ oraz policjanci Komendy Stołecznej Policji w Warszawie ustalili, że na jednej z działek na terenie Otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego w Kazuniu Nowym składowane są nielegalnie odpady ziemi z budowy.

Zanieczyszczoną ziemię na składowisko w Kazuniu Nowym zwoziły samochody ciężarowe należące do jednej z firm transportowych z Józefowa. Kierowcy zostali zatrzymani "na gorącym uczynku" podczas jednego z rozładunków.

W wyniku wspólnych działań WIOŚ i policji ustalony został właściciel działki, na którą trafiały odpady. Przyznał,  że nie posiada żadnej prawomocnej decyzji uprawniającej go do składowania odpadów. Twierdził, że nie posiadał wiedzy, że przywożone ładunki to odpad z terenu budowy oraz że działka położona jest w obszarze chronionym.

Na miejscu nielegalnego składowania odpadów ziemi z budowy przeprowadzono oględziny oraz wykonano dokumentację fotograficzną. W trakcie oględzin ustalono, że na teren działki została nawieziona ziemia z budowy zawierająca m. in. kawałki asfaltu, gruz betonowy i ceglany, przewody elektryczne, tworzywa sztuczne.

Wykonane przez inspektorów WIOŚ obmiary wykazały, że  na terenie działki nielegalnie złożono 16 tys.m3 ziemi o nieznanym składzie chemicznym.

W dniu 25.10.2019 r. pobrano do badania próbki odpadów ziemi.

W trakcie wykonywania czynności dwa ciągniki siodłowe z naczepami z ładunkiem zostały zawrócone do miejsca załadunku. Kontrola jest w toku.

Data publikacji : 30.10.2019

Data modyfikacji : 30.10.2019 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 3387
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski