Komunikaty

21.10.2019

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 21.10.2019 r. w sprawie wydania decyzji administracyjnej zobowiązującej ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. do przeprowadzenia właściwych badań dotyczących przyczyny, przebiegu i skutków awarii.

W dniu 21 października 2019 r. w związku z wystąpieniem w dniu 19 października 2019 r. awarii polegającej na uwolnieniu z instalacji ENERGA Elektrownia Ostrołęka S.A. oleju turbinowego do wód rzeki Narew, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję zobowiązującą ENERGA Elektrownia Ostrołęka S.A. do:

  1. Przeprowadzenia i przedłożenie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w terminie do dnia 4 listopada 2019 r. właściwych badań, dotyczących przyczyn, przebiegu i skutków awarii, do której doszło w dniu 19 października 2019 r. W wynikach tych badań przedstawić w szczególności wnioski wynikające z przestrzegania procedur/instrukcji dotyczących obsługi, nadzoru i kontroli stanu technicznego Chłodnicy oleju uszczelniającego Turbozespołu nr 1 w ENERGA Elektrownia Ostrołęka S.A.
  2. Podjęcia działań w celu maksymalnego ograniczania wpływu wprowadzanych substancji na środowisko rzeki Narwi, takich jak np. zabezpieczenie wylotu przed wypływem substancji ropopochodnych, bieżące monitorowanie nurtu i brzegów rzeki Narew poniżej wylotu oraz bieżące usuwanie zanieczyszczeń olejowych – w terminie od daty otrzymania decyzji.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Data publikacji : 21.10.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 315
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski