Komunikaty

11.10.2019

Zaprzestanie użytkowania instalacji do przetwarzania odpadów zarządzanej przez Remondis Sp. z o.o.

9 października 2019 r. WIOŚ w Warszawie podjął czynności kontrolne instalacji do kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zlokalizowanej przy ul. Zawodzie 18 w Warszawie na terenie zakładu zarządzanego przez Remondis sp. z o.o.

Instalacja ta od dłuższego czasu była źródłem odczuwalnej uciążliwości zapachowej, co zostało potwierdzone przez WIOŚ w Warszawie m.in. w wyniku czynności prowadzonych w okresie 26-27.08.2019 r. i za którą przedstawiciel zakładu został ukarany przez Inspektorów Ochrony Środowiska grzywną w postaci mandatu karnego.

W trakcie wykonywania czynności, spółka poinformowała Inspektorów Ochrony Środowiska z WIOŚ w Warszawie, że respektując decyzję Ministra Środowiska uchylającą uprawnienia do prowadzenia przetwarzania odpadów, z dniem 18 września 2019 r. zaprzestała użytkowania instalacji.

Decyzja Ministra Środowiska została wydana m. in. w oparciu o przekazaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dokumentację dotyczącą interwencji organu związanych z uciążliwością zapachową powodowaną działalnością Remondis Sp. z o.o.

Wstrzymana instalacja przetwarzała, w ramach zawartych umów z samorządami, m. in. odpady odebrane z dzielnic m. st. Warszawy, tj.: Wilanowa, Ursynowa, Śródmieścia, Woli i Bemowa. Spółka bezpośrednio po zakończeniu użytkowania instalacji wypowiedziała umowy na zagospodarowanie odpadów odebranych z terenów Woli, Bemowa i Śródmieścia. Pozostałe odpady pochodzące z Wilanowa i Ursynowa obecnie są przeładowywane na terenie zakładu przy ul. Zawodzie 18
i transportowane są do dalszego zagospodarowania w innych instalacjach na terenie województwa mazowieckiego, a także poza nim.

Zaprzestanie działalności tej instalacji może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Warszawy, za którego organizację i bezpieczeństwo (w tym za zapewnienie płynności w odbiorze i zagospodarowaniu odpadów wytwarzanych na terenie Warszawy) odpowiada Prezydent Miasta.

Obecnie trwają dalsze działania kontrolne mające na celu zweryfikowanie m. in. sposobu postępowania z odpadami komunalnymi po zaprzestaniu użytkowania instalacji.

Data publikacji : 11.10.2019

Data modyfikacji : 11.10.2019 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 86
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski