Komunikaty

02.10.2019

KOMUNIKAT Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ćwiczeń manewrowych, przeprowadzonych na terenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Terminal Gazu Płynnego w Płocku ul. Długa 1.

W dniu 30 września 2019 r. odbyły się ćwiczenia mające na celu sprawdzenie realizacji procedur zawartych w wewnętrznym oraz zewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym, opracowanych dla Terminalu Gazu Płynnego Orlen Paliwa Sp. z o.o. w Płocku ul. Długa 1.

Ćwiczenia przeprowadzono w oparciu o reprezentatywne zdarzenie awaryjne wymienione
w opracowanych dla zakładu dokumentach: raporcie o bezpieczeństwie oraz wewnętrznym planie
 operacyjno-ratowniczym. Scenariusz ćwiczeń zakładał wyciek skrajnie łatwopalnego gazu skroplonego z uszkodzonego rurociągu, którym dostarczany jest gaz do zbiorników magazynowych oraz rozprzestrzenienie się wyciekłej substancji niebezpiecznej poza teren zakładu w kierunku zakładu sąsiedniego zlokalizowanego od strony wschodniej Terminalu Gazu Płynnego Orlen Paliwa Sp. z o.o.

Przedstawiciele WIOŚ uczestniczyli w pracach sztabu utworzonego w trakcie prowadzonych działań ratowniczych. Zadaniem inspektorów było ustalenie zagrożeń dla środowiska związanych z ćwiczonym zdarzeniem awaryjnym.

Podczas ćwiczeń sprawdzono wewnętrzne procedury WIOŚ obejmujące organizowanie wyjazdu w teren w przypadku zgłoszenia wystąpienia poważnej awarii, komunikowanie się
i przepływ informacji, a także współdziałanie poszczególnych służb, instytucji i podmiotów działających przy usuwaniu skutków zdarzenia.

Data publikacji : 02.10.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 320
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski