Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

21.12.2018

Zmiany w udostępnianiu informacji o środowisku w tym aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji)

Informujemy, że w związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach PMŚ będzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

 

Wszelką korespondencję w tej sprawie należy kierować na adres:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Departament Monitoringu Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Adres e-mail: sekretariatdm@gios.gov.pl

 

Poniżej znadjuje się również wzór wniosku o udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji) oraz dane do przelewu dla Wnioskodawcy do opłaty za udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji).

 

 

Pliki do pobrania

Data publikacji : 21.12.2018

Data modyfikacji : 01.02.2019 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 832
Opublikowane przez Tomasz Klech
Wydział monitoringu środowiska