Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

30.10.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 30 października 2018 r. w sprawie wspólnych działań kontrolnych w ramach projektu IMPEL Odpady i TFS „Europejskie Akcje Inspekcyjne”.

W dniu 22 października 2018 r. na terenie województwa mazowieckiego została przeprowadzona kolejna akcja kontrolna przewozów towarów lub odpadów w ramach projektu IMPEL TSF „Europejskie Akcje Inspekcyjne”.

Akcja została przeprowadzona przy ul. Dobrzykowskiej w Płocku (punkt wagowy Inspekcji Transportu Drogowego).

W akcji kontrolnej uczestniczyli przedstawiciele:

  • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatury w Płocku,
  • Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu Oddziału w Płocku;
  • Komendy Miejskiej Policji w Płocku, Wydziału Ruchu Drogowego;
  • Nadwiślańskiego Oddział Straży Granicznej w Warszawie, Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin
  • Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego Oddziału w Ciechanowie
  • Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Grupy Chemicznej

Działania kontrolne ukierunkowane były na przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów, jak również na ocenę prawidłowej realizacji legalnych przemieszczeń odpadów.

W trakcie wspólnej akcji kontrolnej zatrzymano i skontrolowano 8 pojazdów, z których 2 dokonywały krajowego przewozu odpadów.

Jeden przypadek dotyczył prawidłowego transportu odpadów opakowaniowych z drewna (odpad o kodzie 15 01 03).

Drugi przypadek dotyczył przewozu przez firmę transportującą odpady niebezpiecznych o kodzie 11 01 09* (szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne) pojazdem mogącym powodować zagrożenie, nie dostosowanym do przewozu odpadów niebezpiecznych oraz bez uwzględnienia właściwości chemicznych i fizycznych odpadów. Z naczepy pojazdu wydostawały się odcieki, w związku z czym, konieczne było wezwanie Grupy Chemicznej Państwowej Straży Pożarnej. Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych pojazd wraz z odpadami pod konwojem Policji oraz Straży Pożarnej został zawrócony do zakładu, będącego wytwórcą odpadu.

Żaden z kontrolowanych pojazdów nie dokonywał międzynarodowego transportu odpadów.

Data publikacji : 30.10.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 490
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski