Komunikaty

14.06.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uciążliwości odorowej, która wystąpiła w Płocku w dniu 12 czerwca 2018 r.

12 czerwca 2018 r. w godzinach popołudniowych w mieście Płocku wystąpiła uciążliwość odorowa, której źródłem był Zakład Produkcyjny PKN ORLEN S.A.

W tym samym czasie stacje pomiarowe Systemu Oceny Jakości Powietrza w Płocku (przy ul. Reja i Królowej Jadwigi) wykazały w godzinach od 15.00 do 21.00 wyraźny wzrost stężeń dwutlenku siarki w powietrzu.

Poziomy stężeń tej substancji mieściły się jednak poniżej poziomu dopuszczalnego zarówno dotyczącego wartości 1-godzinnych, jak i 24-godzinnych. Obecnie poziomy stężeń powróciły do wartości sprzed zdarzenia. 

Ze wstępnych informacji przedstawionych przez PKN ORLEN S.A. wynika, że przyczyną uciążliwości były wystąpienie zakłócenia na Instalacji Utylizacji Siarkowodoru spowodowane wzrostem temperatury i ciśnienia w reaktorach termicznych podczas uruchamiania instalacji Hydroodsiarczania. Zakład zapewnia, że proces został ustabilizowany.

W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 13 czerwca 2018 r. inspektorzy WIOŚ rozpoczęli kontrolę interwencyjną w PKN ORLEN S.A.

Bookmark and Share
Data publikacji : 14.06.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 423
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski