Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

01.06.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 1 czerwca 2018 r. w sprawie awarii rurociągu paliwowego przechodzącego pod dnem rzeki Wisły w Płocku

30 maja 2018 r. stwierdzono, na powierzchni rzeki Wisły w Płocku na odcinku pomiędzy mostami, występowanie substancji ropopochodnych. W związku ze zdarzeniem zostały podjęte działania przez Państwową Straż Pożarną w celu ustalenia źródła zanieczyszczenia. Ustalono, że zanieczyszczenia wypływają z głębi rzeki i rozpływając się na powierzchni tworzą opalizujący „film” charakterystyczny dla tego rodzaju substancji.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń po powierzchni wody jednostki Straży Pożarnej rozstawiły zapory sorbentowa wyłapujące substancje ropopochodne.

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatury w Płocku prowadzą czynności kontrolne w sprawie zaistniałego zdarzenia, podczas których przeprowadzono kilkukrotne oględziny w terenie wraz z poborem próbek wody z rzeki Wisły.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że nastąpiło rozszczelnienie rezerwowego rurociągu paliwowego ułożonego pod dnem Wisły należącego do PERN S.A.. Ww. Spółka prowadzi opróżnianie tego rurociągu.

Stan rzeki Wisły w rejonie zdarzenia jest monitorowany całodobowo przez Komendę Miejską PSP w Płocku oraz Zakładową Straż Pożarną PERN S.A.  

W związku z zaistniałym zdarzeniem w PERN S.A. został powołany Sztab w celu analizy
 i oceny zaistniałej sytuacji oraz podejmowania właściwych działań.  W Urzędzie Miasta Płocka, odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym wzięli udział m. in. przedstawiciele WIOŚ Delegatury w Płocku.

 

Data publikacji : 01.06.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 590
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski