Komunikaty

13.04.2018

KOMUNIKAT MWIOŚ z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie reorganizacji systemu monitoringu powietrza w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w miarę potrzeb dokonuje weryfikacji lokalizacji poszczególnych stacji pomiarowych prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, pod kątem optymalizacji pomiarów jakości powietrza i pogłębienia ich reprezentatywności.

W 2018 roku reorganizowany jest system monitoringu powietrza na terenie m.st. Warszawy, planowane jest uruchomianie nowych stacji pomiarowych oraz zwiększenie liczby stacji w latach 2019-2020. W celu uruchomienia 2 nowych automatycznych stacji pomiarowych w Warszawie konieczne jest tymczasowe zmniejszenie liczby stacji pomiarowych w 2018 roku, tak aby możliwe było jak najszybsze uruchomienie pomiarów w nowych lokalizacjach.

W latach 2016-2017 niezależni eksperci z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytut Badawczego (jednocześnie autorzy obowiązujących wytycznych do lokalizacji stacji) w pracy pt. „Analiza systemu monitoringu powietrza funkcjonującego na obszarze m.st. Warszawy w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska” wskazali na potencjalne nowe lokalizacje stacji pomiarowych w Warszawie (tabela 1).

Analiza ta uwzględniała również wnioski wynikające z konsultacji społecznych przeprowadzonych z organizacjami społecznymi zajmującymi się problemami zanieczyszczeń powietrza w Warszawie (m.in. Warszawskim Alarmem Smogowym, Warszawa Bez Smogu czy Zielone Mazowsze) oraz z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy.

Szczegóły dotyczące lokalizacji stacji zostały uzgodnione i zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Aneksem nr 3 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska woj. mazowieckiego na lata 2016-2020.

Tabela 1. Zestawienie potencjalnych lokalizacji stacji pomiarowych  

Nr 

       Lokalizacja

1

Skwer 16 Września 1944 r. przy ul. Chrościckiego 16/18 (stacja tła miejskiego, Włochy)

2

Zespół Szkół nr 70 przy ul. Bajkowej 17/21 (stacja tła miejskiego, Wawer)

3

ul. Grochowska 231 (stacja komunikacyjna, Praga Południe)

4

Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya, ul. Koszykowa 81 (stacja tła miejskiego, Ochota)

5

Al. Solidarności 78 (stacja komunikacyjna, Śródmieście) – jako alternatywa w przypadku likwidacji stacji przy Al. Niepodległości

6

Park Lasek Brzozowy na południe od budynku położonego przy ul. Lanciego 7A - jako alternatywa w przypadku likwidacji stacji przy Wokalnej (stacja tła miejskiego, Ursynów)

Nowe stacje zlokalizowane zostaną w dzielnicy Wawer: Bajkowa 17/21 (szkoła) oraz dzielnicy Włochy: Chrościckiego 8 (skwer 16 Września 1944 r.). Stacje mają być uruchomione w drugiej połowie roku.

 

 

 

Bookmark and Share
Data publikacji : 13.04.2018

Data modyfikacji : 16.04.2018 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 698
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska