Komunikaty

13.04.2018

KOMUNIKAT MWIOŚ z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji stacji do pomiaru jakości powietrza przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie

Stacja typu komunikacyjnego, funkcjonująca przy ul. Marszałkowskiej została wyłączona z eksploatacji 10 kwietnia 2018 r. i w najbliższych latach nie będą na niej prowadzone pomiary.

Obecnie w centrum Warszawy funkcjonować będzie jedna certyfikowana stacja przy Al. Niepodległości, na której stwierdzane są przekroczenia średniorocznych norm dla pyłów zawieszonych PM10 i dwutlenku azotu (stacja przy ul. Marszałkowskiej takich przekroczeń nie wykazała).

Stacja przy ul. Marszałkowskiej została zakupiona w 2011 roku i zastosowano w niej nietypowe, zminiaturyzowane urządzenie pomiarowe, które było wtedy nowością na rynku. Jest to urządzenie o nazwie airpointer, a jego zaletą są kompaktowe rozmiary, a co za tym idzie stosunkowo łatwa lokalizacja - dzięki możliwości montażu na słupie zajmuje ona ok. 2-3 m2 powierzchni. Dla porównania standardowa stacja kontenerowa zajmuje powierzchnię ok. 50 m2. Na zdjęciach poniżej zaprezentowano stacje przy ul. Marszałkowskiej oraz przykładową stację kontenerową.

Wraz z optymalizacją jakości pomiarów wymagane jest jednak doposażanie stacji pomiarowych w dodatkowy sprzęt, mający na celu podniesienie jakości badań. W przypadku zanieczyszczeń gazowych takich jak dwutlenek azotu czy tlenek węgla, oznacza to konieczność stosowania na stacji pomiarowej kalibratorów wielogazowych oraz butli z certyfikowanym gazem wzorcowym. Ze względu na kompaktowe gabaryty brak jest możliwości dołożenia takiego sprzętu do stacji typu airpointer.

 

Zdj. 1. Zdjęcie kompaktowej stacji przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie

Zdj. 2. Zdjęcie kontenerowej stacji przy ul. Kondratowicza w Warszawie

Zdj. 3. Wnętrze stacji typu airpointer (źródło: http://mlu.eu)

Zdj. 4. Wnętrze stacji kontenerowej

Bookmark and Share
Data publikacji : 13.04.2018

Data modyfikacji : 13.04.2018 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 455
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska