Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

14.03.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowisk z 14 marca 2018 r. w sprawie wytycznych dla starostów dotyczących identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że art. 101d ustawy Prawo ochrony środowiska[1] nakłada na starostów obowiązek dokonania identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na obszarze administracyjnym danego powiatu.

Wychodząc naprzeciw trudnościom, które mogą pojawić się przy sporządzaniu wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi Ministerstwo Środowiska opracowało „Wytyczne dla starostów dotyczące identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi”, zawierające szczegółowe omówienie przepisów dotyczących identyfikacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, ich interpretacji oraz przedstawienie praktycznych wskazówek służących realizacji obowiązków starosty w tym zakresie.

 

[1] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.),

Pliki do pobrania

  • 1.46 MB
    14.03.2018 12:03
Bookmark and Share
Data publikacji : 14.03.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 804
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski