FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

15.01.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zbliżających się terminów płatności opłat produktowych.

Zgodnie z informacjami Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 1. do  15 marca 2018 r. należy złożyć za rok 2017 roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi i wnieść opłatę produktową na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
95 1240 1037 1111 0010 6029 9959

 1. do  15 marca 2018 r. należy złożyć za rok 2017 roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej w zakresie produktów: olejów i opon, a do 31 marca 2018 r. wnieść opłatę produktową na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
31 1240 1037 1111 0000 0698 8102

 1. do  15 marca 2018 r. należy złożyć sprawozdania bateryjne za rok 2017 i wnieść opłatę produktową, opłatę depozytową i środki na publiczne kampanie edukacyjne na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
96 1240 1037 1111 0010 3123 5928

 1. do:

a) 31 stycznia 2018 r. należy wnieść za rok 2017 środki na publiczne kampanie edukacyjne z tytułu wprowadzenia do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

b) 15 marca 2018 r. należy wnieść za rok 2017 opłatę produktową z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania, odzysku i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
16 1240 6292 1111 0010 7147 9577

 1. do 15 marca 2018 r. należy złożyć sprawozdanie za rok 2017 i wnieść opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
83 1240 6292 1111 0010 7147 9535

 

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: nazwę i regon płatnika, okres, za który dokonywana jest wpłata oraz rodzaj opłaty:

 • opłata produktowa – opakowania (OP OPAK)
 • opłata produktowa – produkty  (OP PROD)
 • baterie i akumulatory opłata produktowa (BiA OP)
 • baterie i akumulatory opłata depozytowa (BiA OD)
 • baterie i akumulatory publiczne kampania edukacyjna (BiA PKE)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  - publiczne kampanie edukacyjne (ZSEiE PKE)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  - opłata produktowa (ZSEiE OP)
 • recykling pojazdów  (RP)

 

Informacje na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w zakresie sprawozdawczości można znaleźć na stronie www.gios.gov.pl.

Więcej informacji, w tym wzory wykazów i sprawozdań oraz numery kont można znaleźć na stronie www.wcm.mazovia.pl w punkcie 6. Opłaty środowiskowe.

Bookmark and Share
Data publikacji : 15.01.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 400
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski