FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

01.09.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 1 września 2017 r. w sprawie remontów instalacji PKN Orlen w Płocku

W związku z rozpoczęciem prac remontowych na niektórych instalacjach w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych (m.in. wiatr z kierunków północnych) mogą występować w Płocku uciążliwości zapachowe oraz podwyższone wartości stężeń m.in. benzenu i dwutlenku siarki.

Pracownicy WIOŚ w Warszawie na bieżąco monitorują sytuację i w razie wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza zostaną wydane stosowne ostrzeżenia.

W komunikacie PKN Orlen informuje o remontach instalacji, które spowodują między innymi zwiększone zrzuty gazów na pochodnię.

Prace będą prowadzone na instalacjach:

  • fenolu i acetonu – 30.08 do 25.09.2017 r.
  • DRW – 31.08 do 14.09.2017 r.
  • hydroodsiarczania gudronu – 1.09 do 14.09.2017 r.
  • odzysku wodoru – 1.09 do 8.10.2017 r.

 

Dodatkowo informuję, że poza wykonywaniem monitoringu jakości powietrza prowadzonego na 2 automatycznych stacjach pomiarowych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie rozpoczął w lutym 2017 roku badania zanieczyszczenia powietrza metodami pasywnymi: benzenu, siarkowodoru, fluorowodoru, dwutlenku siarki
i dwutlenku azotu w 5 punktach pomiarowych na terenie miasta Płocka
w następujących lokalizacjach:

  • ul. Zamenhofa – Winiary (Orlik - Miejski Zespół Obiektów Sportowych) – (52°33'38.53"N/19°39'7.46"E),
  • ul. Gwardii Ludowej – Łukasiewicza (teren Orlen Arena – Skate Park) – (52°33'35.14"N/ 19°41'6.40"E),
  • ul. Sierpecka – Trzepowo (Boisko Szkoły Podstawowej nr 13) – (52°34'38.66"N/ 19°43'33.47"E),
  • ul. Reja – Dworcowa (teren stacji pomiarowej WIOŚ / Miejskie Przedszkole nr 27) – (52°33'3.34"N/19°42'35.36"E),
  • ul. Walecznych 20 – Podolszyce Północne (boisko Szkoły Podstawowej nr 23) – (52°32'26.37"N/ 19°45'11.06"E).

Badanie w tym zakresie prowadzone będą do listopada b.r.

 

W odpowiedzi na zgłaszane przez mieszkańców uciążliwości odorowe wykonywane są dodatkowo pomiary przy użyciu mobilnego sprzętu do szybkiej oceny ryzyka (laboratorium mobilne i detektor zdalny chmury substancji niebezpiecznych). W 2017 roku samochód był wykorzystywany kilkunastokrotnie, jednak w żadnym przypadku nie wykryto substancji zagrażających ludności.

Dodatkowo w przypadkach występowania wyraźnych i długotrwałych uciążliwości odorowych planowane jest przeprowadzenie poborów i badań próbek powietrza przy użyciu aspiratora dwukanałowego na rurki z węglem aktywnym. Wykonanie takich badań planowane jest w terminie wrzesień - październik, tj. w okresie remontów i przestojów w Zakładzie PKN ORLEN S.A. oraz w trakcie najniekorzystniejszych warunków meteorologicznych (wiatry z kierunków północnych, niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza).        

Bookmark and Share
Data publikacji : 01.09.2017

Data modyfikacji : 01.09.2017 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 381
Opublikowane przez Tomasz Klech
Wydział monitoringu środowiska