FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

31.08.2017

KOMUNIKAT Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpoznania zgłoszenia dotyczącego zanieczyszczenia rzeki Bug w m. Młynarze, gmina Zabrodzie, powiat Wyszków

W związku ze zgłoszoną interwencją Stowarzyszenia „Nasze Nadbużańskie Młynarze” inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ostrołęce w dniu  29 sierpnia 2017 r. przeprowadzili wizję lokalną rzeki na odcinku Młynarze – Wyszków. Potwierdzono symptomy potencjalnego zanieczyszczenia rzeki, opisane w interwencji, tj. unoszenie z nurtem wody lub stagnowanie przy brzegach i w zakolach brunatnej zawiesiny, jasnobrązową pianę ,widoczne gazowe bąbelki różnej wielkości. Pobrano próbkę wody z zawiesiną do badań mikroskopowych. Na miejscu wykonano oznaczenia podstawowych parametrów wody i stwierdzono:

- stężenie tlenu rozpuszczonego wynosiło 12 mg O2/dm3, co świadczy o bardzo wysokim natlenienie wody,

- przewodność elektrolityczna – 459 µ/cm, co świadczy o niskiej zawartości soli rozpuszczonych,

- odczyn pH – 9,0 (w normie).

W rzece obserwowano ławice żywych, drobnych rybek.

Analiza mikroskopowa wody wykazała masowy rozwój fitoplanktonu w przypowierzchniowych warstwach wody, w tym okrzemek, jako dominantów i innych rodzajów glonów, jako subdominantów, powodujących tzw. zakwit wody. Udowodnione jest, że liczne występowanie okrzemek tworzy na wodzie brązową mętną zawiesinę i pianę, natomiast bąbelki gazowe powstają przy opadaniu fitoplanktonu i jego rozkładzie w toni wodnej. Właśnie takie symptomy opisano w interwencji. Zakwit glonów pojawia się cyklicznie głównie wiosną i latem, a także jesienią, w wodach o intensywnej produkcji pierwotnej, bogatych w składniki pokarmowe tj.: azot, fosfor, przy korzystnych warunkach termicznych i świetlnych. Leniwy nurt rzeki Bug oraz jej żyzność sprzyjają produkcji mikroorganizmów. Zakwit okrzemkowy nie jest toksyczny (w przeciwieństwie do zakwitów  sinicowych, które  mogą być szkodliwe dla zwierząt i ludzi z uwagi na zdolność wytwarzania toksyn), ale ma negatywny wpływ na wygląd wody (pojawia się silne zmętnienie wody, brunatne kożuchy na powierzchni wody) i nadaje jej specyficzny rybi zapach. Po wyczerpaniu materii organicznej zakwity zanikają.

Podczas wizji w terenie dokonano także oględzin wylotu ścieków do rzeki Bug z oczyszczalni miejskiej w Wyszkowie w rejonie Rybienka Leśnego (znacznie powyżej m. Młynarze). Wpływające oczyszczone ścieki tworzą w nurcie brunatnej wody rzecznej  jasną przezroczystą smugę. Poniżej tego wylotu nie ma punktowych źródeł - zakładów przemysłowych, ani obiektów komunalnych mogących np. zrzucać ścieki okresowo czy stale.

Rzeka Bug jest objęta stałym monitoringiem badawczym WIOŚ m.in. w przekroju Wyszków, w roku ubiegłym także w Barcicach- poniżej Młynarzy. Stan czystości wody od lat utrzymuje się na tym samym poziomie. Badania wody wykonane w bieżącym roku (miesiącach styczeń - lipiec) w punkcie kontrolno-pomiarowym w Wyszkowie, wykazały przykładowo: zawartość tlenu rozpuszczonego w granicach od 8,8 do 15,1 O2/dm3,  przewodność elektrolityczną od 425 do 545 µ/cm, odczyn pH od 8,1 do 8,8.

Reasumując, przyczyną obserwowanych zjawisk w wodzie rzecznej są uwarunkowania naturalne, a więc nie jest to zanieczyszczenie spowodowane bezpośrednio czynnikami zewnętrznymi.

Bookmark and Share
Data publikacji : 31.08.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 573
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska