FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

04.07.2017

Aktualność z dnia 04.07.2017 r. Udział przedstawiciela WIOŚ w Warszawie Delegatura w Radomiu w posiedzeniu Rady Powiatu Radomskiego

W dniu 30 czerwca 2017 roku w Radomiu odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu Radomskiego. Jeden z punktów obrad dotyczył przyjęcia uchwały w sprawie przedstawionej informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu o stanie środowiska naturalnego w powiecie radomskim za 2016 rok.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Radomiu poinformował Radę Powiatu, że przedstawiciel Delegatury WIOŚ w dniu 26 czerwca, w trakcie posiedzenia Komisji szczegółowo przedstawił stan środowiska na terenie powiatu za 2016 rok. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną informację. Radni zadali pytania na temat obecnego stanu środowiska, zmian w ustawie Prawo wodne oraz ustawie o odpadach. Pytania dotyczyły także zagadnień związanych z oczyszczalnią w Pionkach i możliwym zrzutem toksycznych ścieków do kanalizacji doprowadzającej ścieki do tej oczyszczalni. Obecnie w Inspektoracie prowadzone są czynności kontrolne, które mają na celu sprawdzenie możliwości wystąpienia takiego zdarzenia. Poruszono również temat związany z koniecznością osiągnięcia 50% poziomu recyklingu odpadów komunalnych oraz z segregowaniem czterech frakcji odpadów i wyraźnym kolorowym oznaczeniem worków lub pojemników, co już jest prowadzone w wielu gminach.

Ze względu na wyczerpującą informację o stanie środowiska powiatu radomskiego w 2016 roku, Rada przyjęła uchwałę Nr 1/XXVI/2017 o pozytywnym zaopiniowaniu działań podejmowanych przez Delegaturę WIOŚ w Radomiu.

Bookmark and Share
Data publikacji : 04.07.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 467
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska