FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

30.06.2017

KOMUNIKAT MWIOŚ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyników badań chemizmu opadów atmosferycznych i oceny depozycji zanieczyszczeń do podłoża w województwie mazowieckim w 2016 roku

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża jest elementem Państwowego Monitoringu Środowiska. Zadanie jest realizowane na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, Oddział we Wrocławiu i finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Analizy składu fizyczno – chemicznego opadów są wykonywane co miesiąc przez akredytowane laboratoria. Próbki opadów analizowane są w zakresie następujących wskaźników: wartości pH, przewodności elektrycznej właściwej, chlorków, siarczanów, azotu azotynowego i azotanowego, azotu amonowego, fosforu ogólnego, potasu, sodu, wapnia, magnezu, cynku, miedzi, ołowiu, kadmu, niklu i chromu. Ponadto, w celu określenia stężenia azotu ogólnego, oznaczany jest azot Kjeldahla.

Ponadto, w celu określenia przestrzennego rozkładu deponowanych wraz z opadami ładunków zanieczyszczeń, wykorzystywane są dane pomiarowe ze 162 posterunków opadowych IMGW – PIB, charakteryzujących pole średnich sum opadów dla obszaru Polski.

W załączeniu raport "Wyniki badań monitoringowych w województwie mazowieckim w 2016 roku”, wykonany przez IMGW-PIB - Oddział we Wrocławiu.

Przedstawione w raporcie dane obrazują stan jakości i ocenę stopnia zakwaszenia wód deszczowych w województwie oraz ilości deponowanych substancji wraz z opadami z podziałem na tereny poszczególnych powiatów. Obciążenie powierzchniowe obszaru województwa mazowieckiego porównano z depozycją dla całego obszaru Polski i pozostałych województw. Porównano także wielkości deponowanych ładunków badanych substancji w poszczególnych latach 1999-2016 oraz przedstawiono tendencje zmian w tym okresie.

Pliki do pobrania

Bookmark and Share
Data publikacji : 30.06.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 461
Opublikowane przez Tomasz Klech
Wydział monitoringu środowiska