FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

29.06.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie spotkania poświęconego omówieniu problematyki funkcjonowania obiektu strzelnicy zlokalizowanej w Karolewie gm. Nowy Duninów, pow. płocki

W dniu 28 marca 2017 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, dotyczące funkcjonowania, uciążliwego pod względem akustycznym,  obiektu strzelnicy w miejscowości Karolewo, gm. Nowy Duninów pow. płocki, zarządzanego przez Polski Związek Łowiecki. W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Marka Opioły, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Płocku, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku, Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz Komendy Miejskiej Policji w Płocku, Wójt Gminy Nowy Duninów oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Karolewa „Cisza” i Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Płocku.

Celem spotkania było wypracowanie kompromisu pomiędzy przedstawicielami Stowarzyszenia „Cisza” reprezentującymi mieszkańców Karolewa, a Polskim Związkiem Łowieckim Zarządem Okręgowym w Płocku eksploatującym obiekt strzelnicy.

W wyniku rozmów ustalono, że Polski Związek Łowiecki podejmie dalsze działania w zakresie ograniczenia uciążliwości hałasowej strzelnicy,  polegające na przeanalizowaniu różnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych dotyczących hałasu, przy wykorzystaniu wiedzy specjalistów w zakresie akustyki. Ponadto Przewodniczący PZŁ Zarządu Okręgowego w Płocku wziął pod uwagę propozycję naprzemiennego użytkowania stanowisk strzeleckich, które według mieszkańców powodują największą uciążliwość hałasową.

Jednocześnie ustalono, że Stowarzyszenie „Cisza” zgadza się na przeprowadzanie raz w roku Okręgowych Zawodów Strzeleckich z użytkowaniem wszystkich sześciu stanowisk konkurencji strzeleckich.

Zaproponowano także kolejne spotkanie, którego wstępny termin ustalono na wrzesień 2017 r., dotyczące przedstawienia przez eksploatującego obiekt strzelnicy PZŁ Zarząd Okręgowy w Płocku możliwych do zastosowania rozwiązań w zakresie ograniczenia emisji hałasu. 

 

Bookmark and Share
Data publikacji : 29.06.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 433
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski