FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

12.04.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie nielegalnego składowania odpadów w wyrobisku piasku w m. Gąsawy Rządowe

W związku z ujawnieniem kolejnego miejsca nielegalnego składowania odpadów, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie – Delegatura w Radomiu w miesiącach styczeń – marzec 2017 r. przeprowadzili kontrolę. Składowisko zlokalizowane zostało na terenie kopalni piasku położonej w m. Gąsawy Rządowe, gm. Jastrząb. Właściciel kopalni, jak ustalono podczas kontroli, posiada koncesję na wydobycie piasku z tego złoża, w której zakazano składowania na terenie kopalni wszelkich odpadów.

Przeprowadzona kontrola potwierdziła fakt składowania na terenie kopalni odpadów komunalnych z domieszką odpadów przemysłowych. Odpady składowane były w postaci pryzm na powierzchni wyrównanej części wyrobiska oraz w zagłębieniu terenu znajdującym się w na jej obszarze. Część odpadów została już przysypana warstwą piasku o czym świadczą wyraźne ślady na wyrównanej części wyrobiska. W związku z tym podczas kontroli dokonano odwiertów z wykorzystaniem wiertni mobilnej.

Odwierty wykonano do głębokości 8,5 m ppt. potwierdziły fakt zasypywania odpadów.

Worki z odpadami, znajdujące się w pryzmach na terenie wyrobiska, umożliwiły określenie miejsca pochodzenia odpadów. Na podstawie oznaczeń (m. in. nazwy firm) znajdujących się na nich ustalono, że są to odpady pochodzące z terenu gmin województwa małopolskiego.

Opisana powyżej sytuacja wskazuje jednoznacznie na zorganizowane działanie mające na celu nielegalne pozbycie się części odpadów komunalnych poprzez zdeponowanie ich w wyrobisku piasku i przykrycie warstwą gleby o czym świadczy:

  • ilość znajdujących się w wyrobisku odpadów:
  • zorganizowanie transportu kilkudziesięciu ciężarówek (kilkunastotonowych) do ich przewiezienia,
  • zorganizowanie sprzętu do przemieszczania w wyrobisku odpadów i ich zasypywania.

  W związku z powyższym podjęte zostały następujące działania:

  • do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie skierowany został wniosek o przeprowadzenie kontroli w firmach, których nazwy ujawniono na workach z odpadami (zgodnie z ustaleniami sprawę tą WIOŚ w Krakowie przekazał do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu),
  • do Prokuratury Rejonowej w Przysusze Oddział Zamiejscowy w Szydłowcu skierowano wniosek o wszczęcie postępowania w trybie art. 183 § 1 kodeksu karnego,
  • do Starosty Szydłowieckiego skierowano wniosek o podjęcie działań w związku z naruszaniem warunków określonych w koncesji,
  • do wójta Gminy Jastrząb skierowano wniosek o zobowiązanie właściciela terenu do usunięcia składowanych nielegalnie w wyrobisku odpadów komunalnych.

 

Ponadto właściciela kopalni zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano do naliczenia opłaty podwyższonej za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, o czym poinformowano Marszałka Województwa Mazowieckiego (tj. organ właściwy w sprawie ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska).

Bookmark and Share
Data publikacji : 12.04.2017

Data modyfikacji : 12.04.2017 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 687
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski