FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

20.03.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie kontroli przeprowadzonych w 2016 r. dotyczących zawartości siarki w paliwach (ciężki olej opałowy i paliwo stosowane do silników statków)

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o  systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1928 z  późn. zm.), w  2016 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził kontrole 21 instalacji energetycznego spalania paliw stosujących ciężki olej opałowy, zlokalizowanych na terenie zakładów i gospodarstw rolnych, w tym:

- 6 kontroli instalacji energetycznego spalania paliw, posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, dla których ma zastosowanie § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe,

- 4 kontrole instalacji energetycznego spalania paliw stosujących ciężki olej opałowy, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

- 6 kontroli instalacji energetycznego spalania paliw stosujących ciężki olej opałowy jedynie do rozpalania;

- 5 kontroli instalacji stosujących ciężki olej opałowy, posiadającej pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, dla której nie ma zastosowania § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe.

Przeprowadzone kontrole instalacji nie wykazały nieprawidłowości w zakresie zawartości siarki w  ciężkim oleju opałowym.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził także 16 kontroli statków żeglugi śródlądowej wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w  Warszawie, stosujących olej jako paliwo do silników. Analizy pobranych próbek paliwa wykazały, że zawartość siarki w stosowanym paliwie odpowiadała wymaganiom jakościowym określonym w przepisach (poniżej 0,002 % zawartości siarki w  przeliczeniu na masę).

Bookmark and Share
Data publikacji : 20.03.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 549
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski