FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

10.03.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zanieczyszczenia rzeki Zagożdżonki w miejscowości Pionki

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 8 marca 2017 r. został poinformowany o zanieczyszczeniu rzeki Zagożdżonki w m. Pionki (powiat radomski) poniżej zrzutu ścieków z oczyszczalni komunalnej w Pionkach (piana na powierzchni rzeki).

Po otrzymaniu interwencji, w tym samym dniu, rozpoczęto kontrolę podmiotu prowadzącego przedmiotową instalację. Na miejscu stwierdzono, że na powierzchni wody rzeki Zagożdżonki poniżej oczyszczalni utrzymuje się piana. Pobrana została próbka odprowadzanych ścieków z oczyszczalni i próbki wody z rzeki Zagożdżonki poniżej i powyżej wylotu ścieków oraz próbka ścieków z osadnika wtórnego.

Prowadzącemu oczyszczalnię wydano również polecenie podjęcia działań w celu wyeliminowania przyczyny powstawania piany.

W dniu 10 marca 2017 r. w trakcie ponownych oględzin stwierdzono, że z wylotu odprowadzane są ścieki o zabarwieniu mlecznym i intensywnym zapachu, co może świadczyć o odprowadzaniu do rzeki ścieków nieoczyszczonych.

W związku z tym, obecny na miejscu zdarzenia inspektor WIOŚ wydał ustną decyzję w sprawie wstrzymania działalności oczyszczalni ścieków w Pionkach. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W wyniku jej ogłoszenia prowadzący oczyszczalnie wstrzymał odprowadzanie ścieków do rzeki - ścieki są retencjonowane w urządzeniach oczyszczalni i będą wywożone transportem asenizacyjnym do innych oczyszczalni.

Obecnie prowadzone są dalsze działania w celu przywrócenia funkcjonowania pracy oczyszczalni.

Dodatkowo w celu ograniczenia ilości ścieków dopływających do oczyszczalni, władze samorządowe skierowały apel do mieszkańców Pionek o zminimalizowanie ilości pobieranej wody.

O zaistniałej sytuacji Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poinformował:

  • Wojewódzki  Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Radom,
  • Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Radomiu,
  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  • Burmistrza Miasta Pionki.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie prowadził nadzór nad realizacją ogłoszonej decyzji wstrzymującej działalność oczyszczalni ścieków w Pionkach w szczególności w celu ochrony wód przed zanieczyszczeniem.

Bookmark and Share
Data publikacji : 10.03.2017

Data modyfikacji : 10.03.2017 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 738
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski