FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

27.01.2017

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 27.01.2017 r. dotyczący udziału WIOŚ w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim

W dniu 24 stycznia 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które dotyczyło m.in. stanu powietrza i zagrożeń mogących mieć wpływ na jakość powietrza oraz zdrowie mieszkańców na terenie powiatu mińskiego. Spotkanie zorganizowano w związku z ogłoszonym w dniach 9 i 10 stycznia ALERTEM poziomu III. ALERT ten ogłoszony został przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z przekroczeniem poziomu informowania (200 µg/m3) na stacji monitoringowej w Otwocku przy ul. Brzozowej. Wśród wskazanych obszarów przekroczeń znalazły się m.in. gminy z terenu powiatu mińskiego: Mińsk Mazowiecki (miasto) i Mińsk Mazowiecki (wieś), Sulejówek i Halinów.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele WIOŚ z Delegatury w Mińsku Mazowieckim. Przedstawiono informację na temat stanu jakości powietrza, sposobu jego monitorowania oraz przyczyn wzrostu zanieczyszczenia powietrza zwracając szczególną uwagę na emisję powierzchniową.

Przedstawiciele władz samorządowych gmin (wymienionych powyżej) przedstawili działania podjęte na rzecz poprawy jakości powietrza na swoim terenie. Szczególnie ważną informacją dla mieszkańców, która w sposób istotny może wpłynąć na jakość powietrza, jest możliwość skorzystania za pośrednictwem gminy z dotacji na wymianę indywidualnych źródeł ciepła tj. kotłów (program finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Bookmark and Share
Data publikacji : 27.01.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 780
Opublikowane przez Ewa Pacholska