FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

12.01.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w zakresie pomiarów na wybranych stacjach monitoringu jakości powietrza

W związku z zatwierdzeniem przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Aneksu nr 1 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2020 w styczniu 2017 roku zostaną wprowadzone zmiany w zakresie pomiarów na wybranych stacjach monitoringu jakości powietrza. Zmiany wynikają m.in. z bieżących analiz poziomów poszczególnych substancji na stacjach pomiarowych oraz zasobów sprzętowo-kadrowych, jakimi dysponuje WIOŚ w Warszawie.

Rozpoczęcie pomiarów na istniejących lub nowych stacjach:

  • Guty Duże: wskaźnikowy automatyczny pomiar pyłu PM10,
  • Otwock-Brzozowa: automatyczne pomiary PM10 i PM2,5,
  • Konstancin-Jeziorna: dwutlenku azotu, tlenku azotu, tlenków azotu, ozonu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, etylobenzenu, m,p-ksylenu, o-ksylenu i toluenu, automatycznego pomiaru PM10 i PM2,5, manualnego pomiaru pyłu PM10 oraz oznaczanie w nim metali ciężkich (arsen, kadm, nikiel, ołów) i benzo(a)pirenu.

Rezygnacja z pomiarów na stacji:

  • Granica-KPN: pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu w pyle PM10,
  • Otwock-Brzozowa: benzenu, etylobenzenu, m,p-ksylenu, o-ksylenu i toluenu,
  • Siedlce-Konarskiego:  dwutlenku azotu, tlenku azotu, tlenków azotu, ozonu, dwutlenku siarki, tlenku węgla,
  • Warszawa-Targówek: tlenku węgla,
  • Warszawa-Ursynów: benzenu, etylobenzenu, m,p-ksylenu, o-ksylenu i toluenu.

 

Aneks nr 1 do Programu… dostępny jest na stronie WIOŚ w Warszawie w dziale Publikacje.

Bookmark and Share
Data publikacji : 12.01.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 866
Opublikowane przez Ewa Pacholska