FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

16.07.2015

KOMUNIKAT Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie pytań do gmin o stężenia roczne pyłu zawieszonego PM10 i udział pyłu wtórnego w emisjach

W związku z zapytaniem o informację publiczną jakie trafiło do gmin od jednego z portali internetowych, poniżej przekazuję odpowiednie dane, które mogą pomóc w udzieleniu odpowiedzi.

W załączonej tabeli są podane wartości średniorocznych stężeń pyłu PM10 oraz 36-tego maksimum ze średnich dobowych stężeń pyłu PM10 w poszczególnych gminach w latach 2010-2014 oraz liczba dni z przekroczeniem normy dobowej dla PM10 w 2014 roku. Są to wszystkie informacje jakie, posiada WIOŚ w Warszawie dotyczące tego zapytania.

Wyniki te obliczone są na podstawie modelowania matematycznego wykonywanego na potrzeby rocznych ocen jakości powietrza w województwie mazowieckim.

Pliki do pobrania

Bookmark and Share
Data publikacji : 16.07.2015

Data modyfikacji : 28.04.2017 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 2558
Autor : Tomasz Klech
Opublikowane przez Ewa Pacholska