Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

https://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikat-specjalny/1672,Gospodarowanie-odpadami-medycznymi.html
2022-09-26, 06:06
Bakterie i Wirusy

WIOŚ w Warszawie uruchamia specjalny adres poczty internetowej.

WIOŚ w Warszawie uruchamia specjalny adres poczty internetowej: odpady_medyczne@wios.warszawa.pl, na który należy zgłaszać wyłącznie problemy dotyczące gospodarowania odpadami medycznymi na terenie województwa mazowieckiego.

Interwencje i wnioski dotyczące innych zagadnień wysyłane pod wyżej wymieniony adres internetowy nie będą rozpatrywane.

Opcje strony