Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

07.04.2011

ZADANIA Z ZAKRESU POWAŻNYCH AWARII

 

Wśród obowiązków Inspekcji Ochrony Środowiska, związanych z przeciwdziałaniem poważnym awariom, jest prowadzenie szkoleń dla organów administracji oraz podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii.

W „Aktualnościach” z 23 marca 2011 r. informowaliśmy o serii  szkoleń, jakie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził w miesiącach luty – marzec 2011 r. dla jednostek samorządu terytorialnego. Kolejne szkolenie, tym razem dla zespolonych służb, inspekcji i straży miało miejsce w dniu 6 kwietnia br. w trakcie posiedzenia Kolegium Wojewody Mazowieckiego. Jednym z jego tematów było przedstawienie zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w przypadku wystąpienia skażeń chemicznych. Na etapie zapobiegania, w trakcie wystąpienia zdarzenia oraz podczas usuwania skutków, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska współdziała między innymi z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, Komendantem Wojewódzkim Policji, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Inspekcją  Weterynaryjną czy też Państwową Strażą Rybacką.

Najważniejsze zadania Inspekcji Ochrony Środowiska, statystyka zdarzeń oraz przykłady problemów do rozwiązania znalazły się w prezentacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska „Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w przypadku wystąpienia skażeń chemicznych”.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina: „Każdy, kto zauważy wystąpienie awarii, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej albo Policji albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta”.

Data publikacji : 07.04.2011

Data modyfikacji : 08.04.2011 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 1431
Autor : Tomasz Klech
Opublikowane przez Emilia Trębińska