Aktualności

20.02.2023

WIOŚ w Warszawie ujawnił 40 ton porzuconych odpadów na terenie prywatnego parkingu.

WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ostrołęce w dniu 13 lutego 2023 r. w miejscowości Małkinia Górna przeprowadził kontrolę naczepy porzuconej na parkingu należącym do prywatnej firmy. Podczas czynności ujawniono kilkadziesiąt zbiorników o pojemności 1000 l, w których znajdowało się łącznie około 40 ton odpadów.

Informację o zbiornikach, które mogą zawierać substancje zagrażające środowisku WIOŚ w Warszawie otrzymał 10 lutego 2023 r. Inspektorzy WIOŚ w Warszawie podczas kontroli ujawnili, że 17 zbiorników typu „mauzer” znajduje się na naczepie a kolejne 11 zbiorników – także o pojemności 1 m3 -  stoi na parkingu, tuż obok tej naczepy.

Zbiorniki w około 90 procentach swojej objętości były wypełnione były gęstymi substancjami o różnym zabarwieniu. Podczas oględzin ujawniono, że na naczepie nie było tablicy rejestracyjnej, a miejsca, gdzie powinien znajdować się nr VIN zostały uszkodzone mechanicznie.

Przesłuchano przedstawiciela firmy, do której należy parking, na którym ujawniono ww. zbiorniki. Zeznał on, że naczepę otworzono komisyjnie w grudniu 2022 r. Pobrano wtedy próbki do badań ze znajdujących się na niej zbiorników.

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie (podczas kontroli w dniu 13 lutego 2023 r.) sporządzili dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia. Złożyli także zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 183 § 1 KK na Komisariacie Policji w Małkini Górnej.

W dniu 15 lutego 2023 r. Inspektorzy WIOŚ w Warszawie rozpoczęli kontrolę interwencyjną u właściciela ww. parkingu.

Opcje strony

do góry