Aktualności

15.02.2023

W ramach akcji „Nielegalne odpady” Inspektorzy WIOŚ w Warszawie prowadzili działania prewencyjne ukierunkowane na przestrzeganie prawa w transporcie odpadów.

W dniu 10 lutego 2023 r., Inspektorzy WIOŚ Warszawa Delegatura w Ostrołęce – w ramach akcji „Nielegalne Odpady” - prowadzili działania prewencyjne przy drodze nr 60. Celem tych działań była kontrola pojazdów ciężarowych oraz instruktaż kierowców nt. wymogów związanych z transportem odpadów.

Akcja odbywała się wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej na punkcie kontrolnym zlokalizowanym w miejscowości Karniewo.

Inspektorzy WIOŚ Warszawa Delegatura w Ostrołęce zatrzymali i skontrolowali 14 pojazdów ciężarowych.

Jeden z nich oznaczony był tabliczką „A” tj. był oznakowany jako środek transportu przeznaczony do transgranicznego transportu odpadów i przemieszczał się bez ładunku.

Jeden z pojazdów oznaczony był tabliczką „Odpady”. Przewoził on płynne odpady komunalne.

Jeden skontrolowany pojazd, nie posiadający żadnych dodatkowych oznaczeń i nie przewoził on żadnego ładunku.

Pozostałych 11 skontrolowanych pojazdów przewoziło różnego rodzaju towary w transporcie międzynarodowym lub krajowym.

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie podczas czynności kontrolnych nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie wymagań dotyczących przewozu odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Wobec kierowców zastosowano instruktaż związany z wymaganiami dotyczącymi transportów odpadów.

Opcje strony

do góry