Aktualności

05.02.2023

WIOŚ w Warszawie skoordynuje działania służb podczas poboru prób z miejsca nielegalnego magazynowania odpadów.

W nadchodzącym tygodniu Inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatury w Mińsku Mazowieckim będą prowadzili działania na terenie miejsca nielegalnego magazynowania odpadów w miejscowości Olszewice.

WIOŚ w Warszawie skoordynuje pracę służb, które na zlecenie WIOŚ w Warszawie będę realizowały poszczególne etapy prac terenowych:

- Przedstawiciele organów administracji samorządowej będą wspierać WIOŚ w Warszawie w pracach terenowych,

- CLB GIOŚ, które na zlecenie WIOŚ w Warszawie dokona poboru prób,

- GIOŚ, który zgodnie z zaleceniami WIOŚ w Warszawie będzie prowadził badania terenu za pomocą drona z kamerą termowizyjną oraz georadaru,

- W działaniach uczestniczyć będą również przedstawiciele Miasta i Gminy Kałuszyn oraz Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

O sprawie informowaliśmy już na naszej stronie internetowej: https://www.wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/2139,Inspektorzy-WIOS-w-Warszawie-ujawnili-nielegalne-postepowanie-z-odpadami.html

Opcje strony

do góry