Aktualności

11.01.2023

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie na gorącym uczynku ujawnili nielegalne postępowanie z odpadami.

W dniu 5 stycznia 2023 r., inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatury w Mińsku Mazowieckim ujawnili nielegalne postępowanie z odpadami podczas czynności prowadzonych w miejscowości Nadbiel, gm. Poświętne, powiat wołomiński.

Stwierdzono transport odpadów wbrew przepisom oraz na powierzchni ok. 0,5 ha składowanie odpadów wbrew przepisom, w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym.

Na podstawie dokonanej na miejscu zdarzenia oceny składu morfologicznego przywiezionych odpadów na zatrzymanym samochodzie ciężarowym stwierdzono, że są to odpady sklasyfikowane jako 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Odpady na naczepie były przykryte warstwą ziemi. W procederze rozładunku i rozplantowania odpadów na w/w terenie brała udział firma z siedzibą w Warszawie.

Wg wstępnych ustaleń odpady były dowożone na przedmiotowy teren również w okresie wcześniejszym, o czym świadczą znajdujące się na miejscu maszyny tj. koparka gąsienicowa, ładowarka kołowa i spych oraz ilość zgromadzonych na terenie odpadów komunalny i budowlanych. Sprawa w toku.

Opcje strony

do góry