Aktualności

19.12.2022

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie kontynuują działania w ramach nadzoru nad miejscami nielegalnego porzucenia odpadów

Jest to kontynuacja działań w sprawie dotyczącej ujawnionego w dniu 06.02.2020 r. zakopania odpadów w miejscowości Strachówko, gm. Płońsk, powiat płoński.

W toku postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Płońsku powzięto informację, że na terenie nieruchomości w miejscowości Strachówko zostały zakopane metalowe beczki zawierające odpady. Ponieważ właściciel terenu został zobowiązany decyzją Wójta Gminy Płońsk do usunięcia przedmiotowych odpadów z miejsca na ten cel nieprzeznaczonego i decyzji owej nie wykonał, Wójt Gminy Płońsk planuje w ramach wyegzekwowania swojej decyzji jej wykonanie zastępcze. Na tę okoliczność wystąpił do Mazowieckiego WIOŚ z wnioskiem o wykonanie badań potwierdzających obecność i szacunkową ilość odpadów zakopanych na przedmiotowej działce.

W dniu 13.12.2022 r. inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatury w Ciechanowie uczestniczyli w oględzinach nieruchomości w miejscowości Strachówko. Na zlecenie Mazowieckiego WIOŚ przedstawiciele Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) GIOŚ wykonali mapowanie fotogrametryczne terenu, badania geofizyczne GPR oraz dokumentację zdjęciową.

Badania mają na celu potwierdzenie ilości zakopanych odpadów na terenie działki w miejscowości Strachówko. Ich wyniki zostaną przekazane Wójtowi Gminy Płońsk do wykorzystania w szacowaniu kosztów wykonania zastępczego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania.

Opcje strony

do góry