Aktualności

24.10.2022

Pożar odpadów w zakładzie należącym do MPK w Ostrołęce

W dniu 22.10.2022 r. o godzinie 12:52 na telefon dyżurny WIOŚ w Warszawie zgłoszono pożar odpadów w zakładzie należącym do MPK w Ostrołęce znajdującym się w miejscowość Ławy gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki.

W trakcie prowadzonych w dniu zdarzenia czynności inspektorzy WIOŚ w Warszawie ustalili, że paliły się odpady znajdujące się w budynku magazynowym zlokalizowanym w przedniej części zakładu. Pożar objął odpady znajdujące się w boksie nr 1 i 2. Pożar nie rozprzestrzenił się na odpady znajdujące się w boksach nr  3 i 4.

Z oceny wizualnej inspektorów wynika, że w boksach nr 1 i 2 magazynowane były zmieszane odpady komunalne oraz odpady tworzyw sztucznych.

Z uwagi na trwające działania gaśnicze i duże zadymienie niemożliwe było przeprowadzenie szczegółowych oględzin całego terenu.

W trakcie prowadzonych czynności przesłuchano Dyrektora Zakładu oraz wykonano dokumentację fotograficzną. Przesłuchiwany zeznał, że w objętych pożarem boksach magazynowane były odpady przeznaczone do przetworzenia:

- boks nr 1 o pojemności ok. 150 ton zapełniony był w ok. 70% i magazynowane tam były odpady tworzyw sztucznych,

- boks nr 2 o pojemności ok. 250 ton  zapełniony był w 90% i magazynowane tam były zmieszane odpady komunalne.

Odpady, które uległy spaleniu umieszczano na osobnej pryzmie, przelewano wodą i przysypywano piaskiem.

Miejsce magazynowania odpadów objęte jest monitoringiem wizyjnym, który zgodnie ze złożonymi zeznaniami działał w  chwili wybuchu pożaru. Ze względów bezpieczeństwa zakład został odłączony od zasilania energią elektryczną. W związku z tym w trakcie prowadzonych czynności nie było możliwe odtworzenie zapisów monitoringu z chwili wybuchu pożaru.

Sprawa jest w toku.

Opcje strony

do góry