Aktualności

20.07.2022

Zapraszamy na „Latający Patrol” - dostępny na YouTube GIOŚ

W każdą środę o godzinie 12.00 zapraszamy do oglądania programu edukacyjnego skierowanego do dzieci, który powstał przy współudziale Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

„Latający Patrol” to program edukacyjny skierowany do dzieci – prowadzący i trójka dzieci podróżują w dronie, dowiadują się jak i dlaczego należy chronić środowisko naturalne, rozmawiają z ekspertami Inspekcji Ochrony Środowiska, a także przeprowadzają intrygujące eksperymenty. Powstało 12 odcinków tematycznych, które będą miały premierę w każdą środę na kanale YouTube GIOŚ.

Wszystkie odcinki będą dostępne pod tym linkiem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWQqFIxwiQOB6p-0hj-MK5JEWiyhQPrHS

Program edukacyjny powstał w ramach projektu „Droga do czystego środowiska - program edukacyjno-promocyjny na rzecz wzmocnienia świadomości społecznej korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, II Oś Priorytetowa Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Opcje strony

do góry