Aktualności

12.05.2022

Nielegalne składowisko odpadów na terenie miasta Sochaczew.

07.05.2022 r. do WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku wpłynęło zgłoszenie od funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie dotyczące ujawnienia nielegalnego składowiska odpadów na terenie miasta Sochaczew. Uprawnieni inspektorzy w dniu 9 maja 2022 r. podjęli czynności w terenie, w trybie art. 10b ustawy IOŚ, w celu zweryfikowania zgłoszenia. W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono:

  • nagromadzenie dużej ilości odpadów w pryzmach w postaci: gruzu, odpadów komunalnych zdemontowanych elementów nagrobków, mieszaniny odpadów ziemi i gruzu, destruktu, płyt gipsowo-wiórowych, odpadów zielonych, płyt betonowych, płytek ceramicznych, słupów betonowych.
  • zagłębienie wypełnione lepikiem/smołą.
  • przy pryzmie zawierającej odpady komunalne, a także na powierzchni wykopu wypełnionego lepikiem/smołą stwierdzono ślady spalania odpadów. 

WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku podejmie dalsze czynności kontrolne.

Sprawa jest w toku.

Opcje strony

do góry