Aktualności

10.05.2022

Udział inspektorów WIOŚ w ćwiczeniach manewrowych na terenie Zakładu Produkcyjnego w Lipsku należącego do potencjalnych sprawców poważnej awarii przemysłowej

W dniu 27.04.2022 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku zorganizowała ćwiczenia praktyczne na terenie Zakładu Produkcyjnego w Lipsku, który  ze względu na magazynowanie  znacznych ilości amoniaku w instalacji chłodniczej znajduje się w rejestrze tzw. potencjalnych sprawców poważnej awarii przemysłowej (PSPA).

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że podczas transportu dwóch beczek z wodą amoniakalną, uzyskaną podczas prac konserwacyjnych urządzeń technologicznych instalacji amoniakalnej, w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia ładunku, doszło do wywrócenia się opakowań.  Skutkiem zdarzenia było rozszczelnienie beczek. Ich zawartość wylała się na powierzchnię utwardzoną stanowiącą drogi komunikacyjne zakładu, w pobliżu których znajdują się studzienki kanalizacji sanitarnej i burzowej. Operator wózka jezdniowego wraz z drugim pracownikiem zakładu podejmują próbę zabezpieczenia uszkodzonych opakowań. Ulegają zatruciu oparami wody amoniakalnej.

W ramach ćwiczeń zakładowa Grupa Ratownictwa Chemicznego dokonała zabezpieczenia studzienki kanalizacyjnej burzowej, w celu niedopuszczenia do wypływu ścieków poza teren zakładu, wyłączyła pompę w przepompowni ścieków oraz wyprowadziła poszkodowanych ze strefy gorącej do strefy chłodnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia Państwowa Straż Pożarna rozstawiła kurtyny wodne, wyznaczyła strefy skażone: gorącą i chłodną, udzieliła kwalifikowanej pierwszej pomocy i zneutralizowała wyciek.

W akcji brało udział 2 JRG PSP z Lipska oraz 2 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Solca nad Wisłą i Maruszowa oraz zabezpieczenie medyczne.

O zdarzeniu poinformowano WIOŚ Delegaturę w Radomiu. Inspektorzy WIOŚ na miejscu awarii dokonali czynności kontrolno - rozpoznawczych w ramach własnych kompetencji,
w szczególności w zakresie potencjalnego zanieczyszczenia środowiska i postępowania
z odpadami niebezpiecznymi powstałymi w trakcie zdarzenia.

Ćwiczenia manewrowe przyczyniły się do doskonalenia współdziałania PSP i WIOŚ w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, a także ćwiczenia procedur wewnętrznych Inspekcji Ochrony Środowiska w tym obszarze.

Opcje strony

do góry