Aktualności

Ksiązka
19.04.2022

"Ochrona środowiska w nielegalnym demontażu pojazdów" - szkolenie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zaprasza przedstawicieli samorządu z terenu województwa mazowieckiego oraz funkcjonariuszy KSP, KWP i KAS na szkolenie pn.: „Ochrona środowiska w nielegalnym demontażu pojazdów”.

Odbędzie się ono w dniu 21.04.2022 r. w godzinach 10:00-12:00.

Przedmiotem szkolenia będą zagadnienia związane z przestępstwami z rozdziału XXII ustawy Kodeks Karny,  a w szczególności: zasady gospodarki odpadami, właściwości organów administracji publicznej w zakresie likwidowania tzw. dziupli samochodowych, prowadzenie kontroli u przedsiębiorców i osób dokonujących nielegalnego demontażu pojazdów oraz kary administracyjne.

Nielegalny demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowi zarówno realne zagrożenie dla środowiska gruntowo – wodnego, jak również jest przestępstwem karno – skarbowym, zubożającym dochody państwa. Celem szkolenia jest rozpowszechnienie przepisów ochrony środowiska w tym zakresie oraz wzmocnienie współpracy z administracją samorządową.

 

Szkolenie zorganizowane będzie w trybie online z wykorzystaniem platformy MS Teams.

 

 

 

Opcje strony

do góry