Aktualności

23.11.2021

Pożar oleju na terenie Zakładu Elektrociepłownia Żerań

W dniu 19.11.2021 r. do WIOŚ w Warszawie wpłynęła informacja o wystąpieniu awarii na terenie Zakładu Elektrociepłownia Żerań i Źródła Lokalne przy ul. Modlińskiej w Warszawie, należącego do PGNiG TERMIKA SA.

W Zakładzie doszło do zapalenia oleju na zaworze parowym w obiekcie Bloku Gazowo-Parowego. Spaleniu uległo ok. 1m3 oleju. Akcję ratowniczą przeprowadziły Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP. Odpływ do kanalizacji został zabezpieczony, a resztki niespalonego oleju zebrane sorbentem.

Na skutek zdarzenia nikt nie ucierpiał, nie doszło też do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Na podstawie dotychczas pozyskanych przez WIOŚ informacji, awaria nie spełnia kryteriów poważnej awarii objętej obowiązkiem zgłoszenia do GIOŚ na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zmienionego rozporządzeniem z dnia 18 maja 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 799).

WIOŚ w Warszawie prowadzi działania wyjaśniające w zakresie dotyczącym przyczyn wystąpienia awarii oraz sposobu zagospodarowania wytworzonych w wyniku zdarzenia odpadów. Ponadto zobowiązano Zakład do poinformowania o sposobie kontrolowania pracy instalacji i działaniach podjętych w celu zapobieżenia tego typu zdarzeniom w przyszłości.

Opcje strony

do góry