Aktualności

22.11.2021

Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce - raport Instytutu Ochrony Środowiska

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy zebrał dane dotyczące kosztów gospodarki odpadami komunalnymi i przeprowadził analizę trendów i głównych przyczyn wzrostu opłat w tym zakresie.

Zakres opracowania obejmuje:

  • dane o czynnikach mających wpływ na koszty gospodarki odpadami komunalnymi,
  • analizę wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • analizę kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych w RIPOK (IK),
  • zestawienie kosztów funkcjonowania systemów gospodarki odpadami komunalnymi,
  • analizę przyczyn wzrostu cen,
  • raport stanu aktualnego,
  • rekomendacje.

Analizę przyczyn wzrostu stawek przygotowano uwzględniając aspekty prawne, uwarunkowania gospodarcze i społeczne, podaż i popyt na surowce oraz infrastrukturę do przetwarzania odpadów.

Jak zaznaczyli twórcy raportu, rynek gospodarki odpadami będzie się zmieniał w związku z wdrożeniem systemu ROP oraz kaucji, a także zmianami w zakresie składowania i magazynowania odpadów. Na efektywność systemu wyraźny wpływ będzie mieć również edukacja ekologiczna.

Pełna treść raportu dostępna jest tutaj: https://ios.edu.pl/strona-glowna/analiza-kosztow-gospodarki-odpadami-komunalnymi/

Opcje strony

do góry