Aktualności

22.11.2021

Udział inspektorów WIOŚ w ćwiczeniach PATROL-21

W dniach 16-18.11.2021 r. pracownicy WIOŚ w Warszawie uczestniczyli w ćwiczeniach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) PATROL-21. Ich głównym celem było doskonalenie funkcjonowania wybranych elementów wchodzących w skład KSWSiA podczas działania w warunkach zagrożenia skażeniami i skażeń, m.in. sprawdzenie zgrania i gotowości systemów, obiegu informacji w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych, procedur współdziałania służb w sytuacji kryzysowej.

Epizod praktyczny przewidziany dla województwa mazowieckiego odbył się na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zlokalizowanego w Kaniach (gm. Brwinów, powiat pruszkowski). Scenariusz zakładał, że podczas ataku terrorystów na zakład dochodzi do detonacji ładunków wybuchowych w obszarze magazynowania wody amoniakalnej, co może skutkować uwolnieniem substancji niebezpiecznej do środowiska.

Inspektorzy WIOŚ zlecili specjalistom Centralnego Laboratorium Badawczego pobór prób wody z rzeki Zimna Woda. Stwierdzili, że nie doszło do emisji substancji do powietrza i gleby, a zatem nie było konieczności wyznaczania stref zagrożeń poza terenem zakładu. Na podstawie uzyskanych wyników dokonają oceny skutków zdarzenia dla środowiska.

Dzięki udziałowi w ćwiczeniach inspektorzy WIOŚ mieli możliwość sprawdzenia i udoskonalenia współpracy z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi PSP i innymi służbami.

Opcje strony

do góry