Aktualności

20.10.2021

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ciechanowie kontrolują pojazdy przewożące odpady

14.10.2021 r. w godz. 20.00 – 4.00 Inspektorzy Grupy Interwencyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie przy udziale Funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Ciechanowie przeprowadzili działania w ramach akcji „Nielegalne odpady 2021”.

Kontroli podlegały pojazdy przewożące odpady w zakresie sposobu transportu, oznakowania pojazdów oraz posiadania wymaganej dokumentacji.

Działania zostały przeprowadzone w miejscowości Pomorze gm. Ciechanów na drodze krajowej DK 60 oraz w miejscowości Kownaty Żędowe gm. Ciechanów również na drodze DK 60. Skontrolowano 17 pojazdów.

Inspektorzy WIOŚ nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie wymagań dotyczących przewozu odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Kierowców pouczono o konieczności posiadania karty przekazania odpadów podczas ich przewożenia oraz o odpowiednim oznakowaniu pojazdów.

Opcje strony

do góry