Aktualności

19.10.2021

Ćwiczenia na terenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w miejscowości Błonie

13 października 2021 roku odbyły się ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „Fertico 2021” na terenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w miejscowości Błonie.

Celem ćwiczeń było:

  • zapewnienie właściwej organizacji działań ratowniczych;
  • sprawdzenie Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
  • rozpoznanie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych zakładu;
  • doskonalenie metod zwalczania pożarów i innych miejscowych zagrożeń;
  • sprawdzenie współdziałania służb technicznych zakładu z podmiotami ratowniczymi przy przeprowadzaniu działań ratowniczo – gaśniczych.

Prawdopodobne scenariusze awarii zostały wyselekcjonowane zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku i zostały przeprowadzone w oparciu o wytypowane Reprezentatywne Zdarzenia Awaryjne zawarte w obowiązującym Wewnętrznym Planie Operacyjno – Ratowniczym dla zakładu.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że:

  •  podczas załadunku towaru w wyniku przesunięcia wózka widłowego dochodzi do upadku palety, która przygniata jednego z pracowników, wskutek upadku uwalnia się zawartość kilku opakowań znajdujących się na palecie, dochodzi do pożaru.

Przedstawiciele WIOŚ w Warszawie uczestniczyli w pracach sztabu utworzonego w trakcie prowadzonych działań ratowniczych. Zadaniem inspektorów było ustalenie zagrożeń dla środowiska związanych z ćwiczonym zdarzeniem awaryjnym.

Podczas ćwiczeń sprawdzono wewnętrzne procedury WIOŚ obejmujące organizowanie wyjazdu w teren, w przypadku zgłoszenia wystąpienia poważnej awarii, komunikowanie się i przepływ informacji, a także współdziałanie poszczególnych służb, instytucji i podmiotów działających przy usuwaniu skutków zdarzenia.

Opcje strony

do góry