Aktualności

19.10.2021

Kontrola prewencyjna transportów odpadów w Ostrołęce

W ramach akcji kontrolnej przeprowadzonej wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Ostrołęce, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Służby Celno-Skarbowej uprawnieni inspektorzy WIOŚ w Warszawie zatrzymali i skontrolowali 11 pojazdów ciężarowych. Trzy pojazdy oznaczone były tabliczką „odpady”, a dwa realizowały faktyczny ich przewóz.

Inspektorzy WIOŚ nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie wymagań dotyczących przewozu odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Kierowców pouczono o konieczności posiadania karty przekazania odpadów podczas ich przewożenia oraz o odpowiednim oznakowaniu pojazdów.

Akcję przeprowadzono w dniu 14.10.2021 r. przy drodze krajowej nr 61 w Ostrołęce.

Opcje strony

do góry