Aktualności

19.10.2021

Porzucone odpady w Nowym Bromierzu - sprawę wyjaśniają Inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku

W dniu 16.10.2021 r. o godz. 15.34 Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej Miejskiej Komendy Policji w Płocku przekazał na numer interwencyjny  tel.: 692 495 847 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie informację o porzuconych w miejscowości Nowy Bromierz, powiat Płock mauserach z nieznaną substancją. Na miejsce została wezwana grupa chemiczna Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. 

Oględzin terenu dokonali Inspektorzy WIOŚ Warszawa Delegatura w Ostrołęce pełniący w tym czasie całodobowy dyżur interwencyjny.

W dniu 18.10.2021 r. Inspektorzy Delegatury w Płocku – właściwej ze względu na miejsce znalezienia odpadów – potwierdzili, że zostały porzucone 23 mausery o poj. 1000 l z nieznaną substancją, z dwóch pękniętych pojemników substancja przedostała się do gruntu.  Określono konsystencję rozlanego odpadu jako mazistą o barwie czarnej. Ponadto w powietrzu unosił się ostry, duszący, charakterystyczny dla środków lakierniczych zapach.

Pracownicy  Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ na zlecenie Inspekcji Ochrony Środowiska pobrali próby gleby w trzech miejscach, w celu potwierdzenia zanieczyszczania środowiska.

Niezwłocznie zostanie przygotowane wystąpienie do Wójta Gminy Staroźreby o wszczęcie postepowania na podstawie art. 26 a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.). Inspektorzy Delegatury w Płocku są w stałym kontakcie z Komendą Miejskiej Policji.

Sprawa jest w toku.

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie przypomina, że:

  •  w dni robocze (poniedziałek-piątek) od 15:30 do 7:00 oraz soboty, niedziele i święta całodobowo istnieje możliwość zgłaszania przypadków naruszania przepisów ochrony środowiska, w tym z zakresu gospodarki odpadami na numer tel. 692 495 847 oraz na adres e-mail: interwencje@wios.warszawa.pl.

Opcje strony

do góry