Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

https://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1889,Podpisanie-porozumienia-o-wspolpracy-z-Komenda-Wojewodzka-Policji-zs-w-Radomiu.html
2021-11-29, 20:01
11.10.2021

Podpisanie porozumienia o współpracy z Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu

W dniu 7.10.2021 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu podpisano porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Warszawie a Komendantem Wojewódzkim Policji w sprawie współpracy w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.

W spotkaniu udział wzięli: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Marek Chibowski, Komendant Wojewódzki Policji insp. Waldemar Wołowiec, dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ Krzysztof Gołębiewski oraz naczelnik Wydziału Interwencyjno-Operacyjnego DZPŚ Wiesław Czechowski.

Zawarcie porozumienia otwiera nowe perspektywy współdziałania Policji i Inspekcji Ochrony Środowiska. Współpraca będzie polegać na wzajemnej pomocy w wykonywaniu czynności służbowych, wymianie wiedzy i doświadczeń oraz organizowaniu szkoleń dotyczących zwalczania przestępstw i wykroczeń z obszaru ochrony środowiska.

Podpisana deklaracja jest konsekwencją porozumienia zawartego 31 sierpnia 2021r. pomiędzy Komendą Główną Policji a Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Opcje strony