Aktualności

30.09.2021

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku wyjaśniają nieprawidłowości dotyczące zakopywania odpadów na terenie wyrobisk.

W związku z wpływającymi do WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku licznymi zgłoszeniami informującymi o nieprawidłowościach dotyczących zakopywania odpadów na terenie wyrobisk zlokalizowanych w miejscowości Karolewo inspektorzy, w trybie art. 10b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, podjęli czynności polegające na gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

W dniu 23.09.2021 r. rozpoczęto kontrolę. Przeprowadzono oględziny terenu z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego. Wykazały one, że na wskazanej nieruchomości zlokalizowane są dwa wyrobiska. Jedno zostało zalane wodą i obecnie pełni funkcję stawu. Drugie ma suche dno, północna jego skarpa jest świeżo usypana. Nie można wykluczyć, że doszło do przetworzenia odpadów bez wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.). Oba wyrobiska noszą ślady prac wykonywanych w obrębie skarp/zboczy. Ustalono również, że na terenie posesji znajdują się:

* odpady pochodzące z remontu linii kolejowej w postaci betonowych (z elementem stalowym) podkładów kolejowych, które następnie są kruszone;

* częściowo zdemontowane autobusy.

Podejmowane są dalsze czynności w celu wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości.

Opcje strony

do góry