Aktualności

Zanieczyszczenie rzek
21.09.2021

Kontrola WIOŚ w miejskiej oczyszczalni ścieków w Ostrowi Mazowieckiej

W dniu 3.09.2021 r. do WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ciechanowie wpłynęła interwencja dotycząca zanieczyszczenia rzeki Grzybówki w m. Kaczkowo Stare.

Rozpoznanie w terenie wykazało, że źródłem zanieczyszczenia może być miejska oczyszczalnia ścieków w Ostrowi Mazowieckiej, w związku z czym inspektorzy rozpoczęli na tym terenie kontrolę interwencyjną. Pobrano próby wody z rzeki Grzybówki oraz ścieków z oczyszczalni.

W dniu 7.09.2021 r. inspektorzy przyjęli kolejne zgłoszenie dotyczące zalania ściekami działek sąsiadujących z oczyszczalnią. Przeprowadzono ponowne oględziny, w wyniku których inspektorzy ustalili, że na terenie oczyszczalni doszło do awarii rurociągu.

Kontrola jest w toku.

Opcje strony

do góry