Aktualności

16.09.2021

KOMUNIKAT Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ćwiczeń manewrowych, przeprowadzonych na terenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii PERN S.A. Baza Paliw nr 5 Emilianów

W dniu 15 września 2021 r. odbyły się ćwiczenia mające na celu sprawdzenie realizacji procedur zawartych w wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym, opracowanych dla PERN S.A. Baza Paliw nr 5 Emilianów, ul Napoleońska 1 w miejscowości Rasztów, 05-205 Klembów.

Ćwiczenia przeprowadzono w oparciu o reprezentatywne zdarzenie awaryjne wymienione w opracowanych dla zakładu dokumentach: raporcie o bezpieczeństwie oraz wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym. Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar zbiornika na olej napędowy o pojemności 10 000 m3 oraz rozprzestrzenienie się pożaru na sąsiadujący z bazą las.

Przedstawiciele WIOŚ w Warszawie uczestniczyli w pracach sztabu utworzonego w trakcie prowadzonych działań ratowniczych. Zadaniem inspektorów było ustalenie zagrożeń dla środowiska związanych z ćwiczonym zdarzeniem awaryjnym.

Podczas ćwiczeń sprawdzono wewnętrzne procedury WIOŚ obejmujące organizowanie wyjazdu w teren, w przypadku zgłoszenia wystąpienia poważnej awarii, komunikowanie się i przepływ informacji, a także współdziałanie poszczególnych służb, instytucji i podmiotów działających przy usuwaniu skutków zdarzenia.

Opcje strony

do góry