Aktualności

16.09.2021

Rozpoczęto usuwanie odpadów niebezpiecznych w gminie Osieck.

W dniu 14.09.2021 r. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim uczestniczyli w czynnościach nadzorujących wywóz odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 03 05* (Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne) nielegalnie magazynowanych w gminie Osieck, powiat otwocki. Wywieziono 22 szt. paleto-pojemników typu Mauser o łącznej wadze 11,878 t. Wg deklaracji właściciela, odpady  będą sukcesywnie wywożone i unieszkodliwiane.

Opcje strony

do góry