Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

https://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1878,Udzial-inspektorow-WIOS-w-cwiczeniach-manewrowych-pn-Awaria-2021.html
2021-10-21, 03:23
13.09.2021

Udział inspektorów WIOŚ w ćwiczeniach manewrowych pn. „Awaria 2021”

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie oraz specjaliści Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ uczestniczyli w ćwiczeniach manewrowych pn. „Awaria 2021” zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Ćwiczenia odbyły się w dn. 10.09.2021 r. na terenie zakładu dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej, w miejscowości Pass (gm. Błonie). Zakres działalności zakładu obejmuje składowanie, magazynowanie oraz transport towarów, w tym substancji niebezpiecznych.

Ćwiczenia przeprowadzono w oparciu o wytypowane Reprezentatywne Zdarzenia Awaryjne zawarte w obowiązującym dla zakładu Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym. Scenariusz zakładał pożar jednostki transportowej na placu manewrowym, na skutek którego doszło do wycieku substancji łatwopalnej, a także uwolnienie się z nieszczelnego opakowania substancji niebezpiecznej dla środowiska wodnego. Zgodnie z założeniami ćwiczeń, niebezpieczna ciecz miała przedostać się do kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego, a z uwagi na brak zachowania szczelności zasuwy istniała możliwość dotarcia zanieczyszczeń do rzeki Rokitnicy.

Inspektorzy WIOŚ dokonali oceny sytuacji i zlecili pobór prób niebezpiecznej substancji oraz wody ze zbiornika retencyjnego i rzeki Rokitnicy.

Celem ćwiczeń było rozpoznanie operacyjne obiektu przemysłowego zaliczanego do grupy dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii oraz sprawdzenie i doskonalenie współpracy służb technicznych zakładu z podmiotami ratowniczymi.

Opcje strony